Інформація про автора

Kulyk, Tetiana Pavlivna, Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ, Україна

  • Том 24, № 1 (2016) - Економічний аналіз на макро- та мезорівнях
    Механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць у контексті енергетичної безпеки України
    Анотація  PDF