Author Details

Bondarenko, Valeryi Mykhailovych, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine