Author Details

Kovch, Volodymyr Vasylyovych, Private Higher Educational Institution "Kmelnytskyi University of Economics", Ukraine