Author Details

Strochykhin, Yuriy Fedorovych, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine