Author Details

Pozdnyakov, Yuriy Volodymyrovych, Ukrainian Appraisers Аssociation, Ukraine